سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی – دانشجوی دکتری
حمید آقاجانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

منطقه سبزوار از پیچیده ترین محدوده های زمین شناسی و زمین ساختی ایران است که با توجه به محل قرار گیری آن دارای سرگذشت بسیار پیچیده ای است در برخی موارد ارتباط دادن رخدادهای زمین ساختی دراین منطقه با دشواری همراه است. و بعضا غیرممکن بنظر می رسد. بدین منظور از مقطع کانی های منطقه بویژه انواع فلزی آن به منظور ارتباط دادن این رخدادها به یکدیگر استفاده شده است. نمونه های معرفی که از سرتاسر منطقه برداشت گردید به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند.