سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدباقر مرتضوی – دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس
سکینه مهدوی – دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مد
حسن اصیلیان – استاد یار گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس
شیرازه ارقامی – استاد یار گروه بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

زمینه وهدف: درهرسیستمی آلارم ها و نشانگرها وسایل اعلام کننده ای هستند که شرایط غیر نرمال سیستم که نیاز به توجه و اقدام اصلاحی دارند را نشان می دهند چنانچه اصول لازم در مورد طراحی، نصب وعملکرد آنها در نظر گرفته نشود می توانند سبب بروز حوادث ناگواری چون اتش سوزی سال ۱۹۹۴ در پالایشگاه تزاکو شوند. این پژوهش مورد پژوهی به منظور شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه نفت انجام شد.