سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ماندانا آقابیگی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای, عضو انجمن IES
کتایون عزیزی – کارشناس بهداشت حرفه ای، عضو انجمن متخصصین بهداشت حرفه ای ایران

چکیده:

امروزه همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان نیز در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرد که با شناخت دقیق سیستم ها و فرایند های کاری می توان تا حد زیادی آنها را کنترل نمود. یکی از تکنیکهایی که قادر است خطرات بالقوه محیط کار وعلل و اثرات آنها را شناسایی و ارزیابی کند روش FMEA یا روش چگونگی وقوع نقص و تجزیه تحلیل اثرات آن است. از آنجائیکه خطرات بالقوه زیادی در محیطهای کاری یافت می شود با استفاده از این روش می توان این خطرات را کنترل یا حذف نمود. در این تحقیق وضعیت ایمنی یک واحد بندری با هدف شناسایی و ارزیابی خطرات بروش FMEA مورد بررسی قرار گرفت که پس از شناسایی خطرات و رتبه بندی آنها اقدامات کنترلی مناسب پیشنهاد گردید.جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پس از شناسایی کامل فعا لیتها و فرایندها از طریق مشاهده, مصاحبه و بررسی پرونده های تعمیراتی و سوابق حوادث ناشی از کار صورت گرفت. نتایج نشان داد مهمترین فعالیتهایی که باعث ایحاد خطرات بالقوه در فرایند کار می شوند از نظر عدد الویت ریسک RPN عبارتند از: بارگیری و تخلیه محصولات قابل احتراق, تعمیرات درون مخازن و تجهیزات در بسته, اطفاء حریق در شرایط اضطراری و جابحایی مکانیکی کالاها. در این زمینه اقدامات کنترلی مناسب همچون تعریف و اجرای برنامه های تعمیرات پیشگیرانه, تهیه و اجرای دستورالعمهای کاری و برگزاری دوره های آموزش ایمنی نقش مهمی در کاهش میزان ریسک خطرات شناسایی شده داشت و نشان داد که روش FMEA روشی مناسب جهت شناسایی و ارزیابی خطرات در بندر است.