سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیاوش آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از ساده ترین روشهای شناسایی خطرات که قادر است خطرات تعریف شده را مشخص ساخته و انطباق محیط کار را با استانداردهای قابل قبول تعیین نماید، روش چک لیستی یاممیزیایمنی می باشد. این روش مبتنی بر چک لیستهایی است که سازمان مدیریت، مخاطرات صنعتی، بهداشت محیط، آموزش و انگیزش، بررسی حادثه و تجزیه و تحلیل عوامل آنها را در بر می گیرد. ممیزی ایمنی بعنوان یکی از ابزارهای مدیریتی، علاوه بر امکان ارزیابی وضعیت امینی محیط کار می تواند در زمینه تعیین اولویتهای ایمنی و اختصاص هزینه برای فعالیتهای ایمن سازی مورد استفاده قرار گیرد.
دراین مقاله قصد داریم تا ضمن آشنایی مدیران و دست اندرکاران امور ایمنی در صنایع کشور با روش ممیزی ایمنی و امتیازات آن، با استفاده از دو نمونه از چک لیستهای طراحی شده جهت دستگاه های آسیاب و بسته بندی مورد استفاده در کارخانجات فراوری مواد معدنی، به ارزیابی وضعیت ایمنی یک کارخانه از این گروه بپردازیم.