سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعباس جندی شاپور اهواز –
جواد عدل –
لودو یک بنر – عضو ICCP

چکیده:

حوادث و خسارات وارده به صنایع به هر شکل و شیوه ای که ایجاد شوند ناشی از پتانسیل های خطر می باشند و چنانچه کانونهای خطر در یک صنعت شناسایی شوند و روشهای حفاظتی موجود درمقابل این مراکز خطر بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرند، انتظار می رود از احتمال وقوع شدت حوادث آن محیط کاری کاسته شود. این مطالعه از نوع توصیفی بوده که داده های آن با استفاده از تفکیک ETBA که یک روش کیفی بوده و برای آگاهی بسیار دقیق از خطرات بالقوه و ریسک هایی که قادر به وارد ساختن ضرر و ریان به سیستم می باشند جمع آوری شده اند. با این روش جمعا ۳۵۲ کانون خطر شناسایی شدند که از دیدگاه استاندارد MIL-STD-882C تعداد ۱۰۱ نقطه با ۲۸/۶۹% و ۱۸۷ نقطه با ۵۳/۱۳ به ترتیب در ناحیه با ریسک بسیار شدید و شدید قرارداشتند که پس از ارایه راهکارهای نظیر تعمیر و نگهداری ، نصب وسایل ایمنی و عملیاتی جدید و پیشرفته و دستورالعمل های اجرایی تا سطح ریسک قابل قبول کاهش یافتند.