سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میثم جعفری اسکندری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
غلامحسین خالقی – مدرس دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حیدری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله سعی شده تا ابتدا با بررسی وضعیت بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و شناسایی شکاف ها و تنگناهای رشد و شکوفایی این بخش به شناسایی عوامل و راهبردهای اساسی جهت توانمندسازی این بخش در سازمان های توسعه ای پرداخته شود. لذا با تمرکز بر بخش صنعت و معدن و به طور شاخص بر سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن، این عوامل شناسایی گردیده اند. در این بین ۴۶ عامل شناسایی و پس از بررسی تنگناها و شکاف های موجود میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود و تحلیل عوامل موثر در توانمندسازی، به اولویت بندی این عوامل برای توانمندسازی بخش خصوصی در ایران پرداخته شده استو رویکرد بکار رفته در این مقاله برای اولویت بندی این عوامل روش TOPSIS است که این عوامل بر اساس مدل BSC در ۴ حوزه؛ توسعه منابع مالی، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، و مشتری مورد برری و اولویت بندی قرار می دهد.