سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان کلدی – فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
فرید خوش الحان – دکترای مهندسی صنایع، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ته

چکیده:

مدیریت الکترونیکی منابع انسانی یک روش مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است این نوآوری قابلیت بهبود نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی، کاهش هزینه ها ، و بهبود خدمات، هم برای مدیریت و هم برای کارکنان، را دارد به منظور تحقق این موارد سازمان می بایست ابتدا مدیریت الکترونیکی منابع انسانی را پذیرفته و به نحو مطلوبی پیاده سازی کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در سازمان است براین اساس ابتدا تحقیقات پیشین انجام گرفته دراین زمینه و همچنین موارد مشابه مورد بررسی قرار گرفت و فهرستی از عوامل شناسایی شده تهیه شد. پس از تایید عوامل و تشخیص اهمیت نسبی آنها با توجه به نظرات خبرگان این حوزه به کمک روش تاپسیس اولویت بندی برای این عوامل ارائه شده است این اولویت بندی نشان میدهد که حمایت مدیریت سطح بالا اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان و آشنایی فرد تصمیم گیرنده در مورد پذیرش با مهارتهای فناوری اطلاعات، مهمترین عوامل پذیرش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی درسازمان هستند.