سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید حمید خداد حسینی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی بیات – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس
عباس ابراهیمی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
محمد صفری کهره – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بکار گیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت مانند تجارت الکترونیک برای دستیابی به اهداف تجاری تغییرات عمده ای را در بخشهای مختلف یک سازمان ایجاد می کند از طرفی پیاده سازی تجارت الکترونیک همواره با موانع و چالشهای مختلفی روبروست . هدف این مقاله معرفی این موانع و چالش ها در ایران و تعیین مهمترین آنها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی است . در این راستا مهمترین موانع شناسائی و در قالب سه معیار اصلی دسته بندی شده اند از آنجایی که قالب اطلاعات در دسترس به صورت ترم های زبانی می باشند که مبهم و نادقیقند بنابراین در اکثر مواقع تشخیص و تعیین موانع کلیدی به صورت مقادیر کیفی بسیار مشکل است .