سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پریا امیریان – دانشجوی مقطع کارشناسی (مهندسی منابع طبیعی- علوم محیط زیست)، دانشگاه آز
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
نعمت الله جعفرزاده حقیقتی فرد – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رامین نبی زاده – استادیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

رشد جمعیت و افزایش تنوع نیازهای جوامع انسانی، بدنبال خود افزایش تولید پسماندهای زائد را در بر داشته است. برخی از این پسماندها خطرناک بوده و در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی راپدیدار سازند. منابع تولید مواد زائد خطرناک بسیار متعدد و متنوع هستند ولی عمده ترین منبع تولید آنها را فعالیتهای صنعتی تشکیل می دهند. با توجه به ملاخظات بهداشتی و اقتصادی و انگیزه انجام مطالعه ای در خصوص شناسایی مواد زائد خطرناکم صنعتی در استان فارس که نقش مهمی در روند رو به رشد صنعهت در ایران را داراست، ایجاد گردید. در این پژوهش ۱۰۱ واحد صنعتی مهم انتخاب و داده های لازم از طریق پژوهش داده ها در دو حالت و با در نظر گرفتن کلیه تفکیک های لازم در مورد پردازش واقع گردیدند. نتائج بدست آمده ا زتجزیه و تحلیل اطلاعات با در نظر گرفتن فاضلابهای صنعتی کنترل نشده، حاکی از تولید ۴۹۵۴۱۶۱/۸۵ تن (طبق لیست موجود درکنوانسیون بازل) تحت عنوان مواد زائد خطرناک طبقه بندی شده اند. در حدود ۳۱/۲۴% از کل مواد زائد دارای ویژگی سمیت هستند. سهم حالات فیزیکی جامد و مایع به ترتیب ۵۴/۷۴% و ۴۵/۴% می باشد. در رابطه با ۳۵% مواد زائد تولید شده نگهداری موقتی صورت نمی پذیرد، بررسی اطلاعات مربوط به نحوه دفع نهایی نشان دهنده آن است که در حدود ۲۳/۳۱% مواد زائد تولیدی بدون هیچ کنترلی به محیط زیست تخلیه می شوند. کلیه جنبه های مورد نظر در مدیریت مود زائد و خصوصا مواد زائد خطرناک به تفکیک مورد پردازش واقع و نتایج آن ارائه گردیده است. همچنین کلیه اطلاعات در سیستم بانک اطلاعاتی وارد گردیده و بسادگی قابل بهنگام سازی واخذ گزارشهای تخصصی است.