سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فرشیدنژاد – مدیر واحد ارتباط با مراکز و انجمنهای علمی وزارت راه و ترابری
زهرا گواشیری – کارشناس پژوهشی بخش زیر ساختهای پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف تکمیل پروژه های عمرانی شده و علی رغم ارائه مجریان بر تسریع در روند ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی، متاسفانه شاهد تغییر در مراحل مختلف مطالعاتی ، طراحی و ساخت پروژه های عمرانی و نیز کیفیت پایین در پروژه های عمرانی خاتمه یافته می باشیم؛ بطوریکه سن متوسط مطالعه و اجرای پروژه های عمرانی در کشور بیش از نه سال می باشد. توجه به ارکان و مسئولیتهای مورد نیاز در پروژه های عمرانی می تواند در هماهنگ سازی و ایجاد تعادل در مراحل مختلف پروژه های عمرانی و عوامل دست اندر کار اینگونه پروژه ها موثر باشد. فقدان توجه به ارکان و عوامل مورد نیاز درپروژه ها، معضلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه تکمیل اینگون پروژه ها را به همراه دارد؛ بطوریکه بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متوسط زمان راه انداز طرح های ملی و سرمایه بر، در حال حاضر نه سال است و ۵۴ درصد از طرحهای همرانی دارای مشکلات اساسی در مرحله طراحی بوده، ۲۷ درصد از آنها ناقص اجرا شده و ۲۸ درصد در مرحله بهره برداری دارای مشکل هستند. در این مقاله سعی بر آن است تا ارکان و عوامل مورد نیاز در مدیریت پروژه های عمرانی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند.