سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منصوره غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
نوید ذوالریاستین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

بر اساس مطالعات انجام شد. طی سالهای ۸۰-۱۳۷۹، در خصوص خانواده Leioganathidae، (پنجزاری ماهیان) یکسری گشتهای دریایی، با استفاده از تور ترال در آبهای خلیج فارس به اجرا در آمد. نمونه ها پس از صید و جمع آوری از روی عرشه کشتی، جهت شناسایی به تفکیک جنس، با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد بررسی قرار گرفتند. در کل تعداد۱۲۲۵ عدد ماهی به دست آمد. با توجه به بررسی های فوق ۴ گونه از این خانواده شناسایی شد. بیشترین فراوانی مربوط به گونه Leioganathus bindus بود که حدود ۷۹ درصد گونه های یافت شده را به خود اختصاص داد. گونه Leioganathus lineolathus از نظر فراوانی با ۱۸% و گونه Leioganathus equulus حدود ۲ درصد کل نمونه های یافت شده را شامل شد و گونه Leioganathus fasciatus فراوانی حدود ۱ درصد کل گونه های یافته شده را به خود اختصاص داد.