سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

ساختار شبکه های توزیع به علت ویژگی های ساختاری، گستردگی شبکه در سطح، تنوع شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه بویژه در محدوده استان گلستان ، محدودیت هایی در عملکرد برقگیرها بوجود آورده است این عدم کارایی و اثر بخشی در راستای اهدافحفاظتی برقگیر ناشی از محدودیت های ابعادی مانند ارتفاع، فواصل فازی، اتصالات و تغییرات سیستم زمین (عوامل درونی) از یکسو و از سوی دیگر تنوع مکانی (مناطق کوهستانی – جلگه ای – صحرایی) در مجاورت هم توام با تغییرات جوی قابل توجه، می باشد.