سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال کلاهدوز شاهرودی – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
محمدابراهیم مهاجری – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
جواد کریم زاده اصفهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
رضا ظهیری – موسسه تحقیقات گیاهپشکی کشور، بخش رده بندی حشرات

چکیده:

با توجه به سابقه طولانی خسارت گونه های Helicoverpa armigera،Heliothis peltigeraوHeliothis viriplacaروی محصولات کشاورزی در ایران (بخصوص روی گوجه فرنگی، پنبه و نخود)، در این تحقیق احتمال وجود این سه گونه که از لحاظ سیستماتیکی به هم نزدیک می باشند و همچنین نوسانات جمعیت آنها روی دو میزبان مهم گوجه فرنگی و پنبه در منطقه ورامین در طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بررسی شد. برای این منظور از تله نوری جهت نمونه برداری از حشرات کامل و از روش جمع آوری لاروها از سطح مزرعه و پرورش آنها تا زمان ظهور حشرات کامل استفاده گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که گونه غالب این آفات روی دو محصول پنبه و گوجه‌فرنگی در منطقه ورامین گونه H. armigeraبوده است. حشرات کامل شب پره های Heliothis / Helicoverpa جمع آوری شده توسط تله های نوری روی محصول پنبه در ۱۰۰ % موارد و در روی محصول گوجه فرنگی تا بیش از ۹۳%موارد با حشرات کامل حاصل از پرورش آزمایشگاهی لاروهای جمع آوری شده از سطح این مزارع مشابهت نشان دادند. همچنین طی این بررسی مشخص گردید که این آفت ابتدا در مزارع گوجه فرنگی ظاهر شده (فروردین ماه) و پس از ایجاد دو نسل در روی این محصولبه مزارع پنبه مهاجرت کرده (مردادماه) و نسل بعدی خود را روی آن ایجاد می کند.