سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فرج پور – سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان-مجتمع بندری امام خمینی(ره)
محمد روح افزا – سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان-مجتمع بندری امام خمینی(ره)

چکیده:

بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث بطور مستقیم یا غیرمستقیم به عامل انسانی مربوط است و خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث به شمار می آید همچنین وقوع حوادث بزرگی مثل فلیکس بورو(انگلیس-۱۹۷۶)، تریل مایل آنلید(آمریکا-۱۹۷۹) بوپپال(هندوستان-۱۹۸۴)، چرنوبیل(روسیه-۱۹۸۶) و بسیاری حوادث دیگر به علت خطای انسانی نشان دهنده اهنیت و نقش انسانی در بروز حوادث است. در این بررسی که یک واحد صنعتی انجام شد پس از بررسی کلیه وظایف شغلی افراد، مصاحبه و مشاوره با سرپرستان و کارکنان واحد و همچنین بررسی حوادث رخ داده در واحد ، وظایف شغلی حساس و آسیب پذیر انجام مطالعه در نظر گرفته شد .پیش هر کدام از این وظایف شغلی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل وظایف شغلی سلسله مراتب H.T. AHierarchical Task Analysis) مورد آنالیز قرار گرفته و نتیجه تجزیه و تحلیل در قالب چارتهای H.T.A ارائه شدند.در مرحله بعد انواع خطاهای انسانی ممکن در هر یک از مراحل کاری فوق با استفاده از روش PHEA (Predictive Human Error Analysis) پیش بینی و شناسایی شده و انحراف هر کدام از وضعیت نرمال با استفاده از یک سری کلمات راهنما مشخص گردید.