سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

فریبرز موسوی مدنی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
فرامک زندی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا
اعظم صالحی مقدم – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گروه تضمین کیفیت شرکت معین انرژی پ

چکیده:

افزایش رواج برون سپاری هم اکنون در مرکز توسعه استراتژیک اغلب سازمان ها قرار گرفته است سازمان ها ناگزیرند جهت دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار به استراتژی های نوین روی آورند یکی از این استراتژی ها استراتژی برون سپاری فعالیت ها است در دو دهه اهخیر سرعت نوآوری و میزان فناوری های جدید در حال انفجار است مصرف کنندگان با نرخ فزاینده ای انتظار فناوری های جدید را دارند این دلایل باعث می شود تا سازمانها توجه بیشتری را صرف توسعه محصولات جدید بنمایند علاوه براین جهانی سازی میزان در دسترس بودن کارکنان تحقیق محور را افزایش می دهد و پیشرفت فناوری توانایی سازمان ها را برای همکاری مجازی افزایش می دهد جهت رقابت دراین پیشروی سازمان های زیادی برون سپاری فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) را انتخاب می کنند از آنجا که فعالیتهای تحقیق و توسعه جزو قابلیتهای کلیدی سازمان بوده بسیار ریسک پذیر اغلب گران و با کمبود منابع مواجه هستند به همین منظور دراین پژوهش به شناسایی و تحلیل فاکتورهای موفقیت برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه تکنولوژی اطلاعات پرداخته و ضمن بررسی مراحل برون سپاری موفق با استخراج فاکتورهای بحرانی موفقیت به بررسی میزان اهمیت آنها در برون سپاری می پردازیم و سپس با اصلاح مدل به شیوه تحلیل عاملی راهکاری جهت موفقیت در سازمان هایی که به دلایل استراتژیک فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را برون سپاری می نمایند خواهیم نمود.