سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود سالاری – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و کارشناس پژوهش سازمان کتابخانه ه
ابوالفضل حسن آبادی – کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس مسئول آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت امور اسناد

چکیده:

این مقاله با بیان ضرورت توجه به سواد اطلاعاتی ، سعی دارد نقش آموزش های نظری و بنیادی را در ای زمینه برجسته سازد. با بیان مسئله و مطرح نمودن نگرشهای موجود در آموزش سواد اطلاعاتی، به ارائه تعاریف مختلف و عناصر و جنبه های گوناگون به منزله پیش نیازهای سواد اطلاعاتی نظیر سواد کتابخانه ای ، سواد دیجیتالی، سواد رسانه ای، سواد رایانه ای در قالب جدول مقایسه ای به شناسایی توانایی های مورد نیاز سواد اطلاعاتی می پردازد. سپس بر اساس آن تواناییها، تحلیلی پیرامون پیش نیازهای اساسی سواد اطلاعاتی ارائه می گردد. در ادامه به تحلیل هر یک از پیش نیازها مانند روش شناسی ، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، تفکر تحلیل (اکتشافی) به تاثیر و نقش هر یک از آنها در سواد اطلاعاتی اشاره می شود.
در خاتمه توجه برنامه ریزان آموزشی را به بازنگری در برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی معطوف می دارد، و نتیجه گیری می کند که برای رسیدن به سواد اطلاعاتی واقعی راهی به جز نهادینه کردن مهارت های بنیادی که به ارتقای شیوه تفکر و شناخت افراد منتهی می شود، وجود ندارد.