سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بنفشه افهمی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
سیدحسن شاه حسینی دولت آبادی – کارشناس جامعه شناسی

چکیده:

توسعه و مشارکت کارکنان مهمترین عامل دستیابی سازمان به اهداف متعالی آن قلمداد می گردد . این توسعه در هر سازمان خود مرهون توجه به عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد نیروی انسانی همچون درک و شناخت نیازها ، انتظارات ، توانمندی ها ، مهارتها وغیره می باشد. بر این اساس واحد تحقیقات روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان رضوی با هدف بررسی نیازها ، انتظارات، موانع شغلی و غیره اقدام به نظرسنجی از کارکنان نموده است .روش تحقیق در این پژوهش کمّی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دیپلم و بالاتر مخابرات خراسان رضوی تشکیل می دهند و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.