سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین نیکونام – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد اکبری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین،
غلامرضا بخشی خانیکی – دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

علف های هرز از مهم ترین عوامل کاهش تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. شناسایی و تعیین تراکم علف ها ی هرز گیاهان زراعی در مناطق اکولو ژیک راه مبارزه را تسهیل می نماید . در یک مطالعه میدانی در سال ١٣٨٤ علف های هرز مزارع ذرت در استان قزوین از ١٢٥ مزرعه در پهنه ١٤ هزار هکتاری جمع آوری، شناسایی و تراکم و فراوانی آن ها تعیین گردید . نتایج نشان داد که ٣١ گونه علف هرز از ١٧ خانواده گیاهی در مزارع ذرت استان قزوین پراکنش داشتند. تاج خروس خوابیده Amaranthus blitoides L با ۱۶/۳ تاج خروس وحشی Amaranthus retroflexus L با ۱۱/۸ و ارزن Setaria viridis L با ۱۱/۸ درصد و پنیرک Malva neglect wallr و شمعدانی وحشی Geranium tuberosum L با کمتر از ۰/۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی نسبی را دارا بودند . همچنین تاتوره Datura stramonium L با ۲۱/۲ و خرفه Portulaca oleracea L. با ۱۴/۳ و فرفیون Euphorbia helioscopial L با ۰/۱ و پنیرک Malva neglecta wall با ۰/۱۷ به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم نسبی بر خورداربودند.