سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده اکتشاف و تولید
محمد معین پور – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده اکتشاف و تولید
مینو انگچی وند – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده اکتشاف و تولید
محمود معماریانی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده اکتشاف و تولید

چکیده:

تجزیه ژئوشیمیایی اولیه و بررسیهای تکمیلی بر روی نمونه های سنگ مادر احتمالی و نمونه های نفت واقع در سمیرم – درودزن انجام پذیرفت.
مقادیر کل کربن آلی (TOC) نمونه های سازند گدوان بین ۱/۴۵ و ۱/۹۵% بوده و درجه بلوغ آن ها موید مرحله کاتاژنز (Tmax=448-458) می باشد. برخی از فسیل های مولکولی نمونه های چشمه نفتی تل زری علی رغم آبشویی و تخریب شدید میکرولی هنوز دست نخوره باقی مانده و تشابه زیادی را با بیومارکرهای سنگ منشاء ساند گدوان نشان میدهند که دلالت بر منشاء گرفتن نفت چشمه تل زری از سازند گدوان در این ناحیه می باشد. از طرفی نمونه های سنگ منشاء سازند گورپی هم به لحاظ کمی و کیفی فاقد هر گونه پتانسیل آن ها کمتر از هیدروکربورزایی بوده ومقادیر گورپی، به جز در ۰/۵ TOC درصد می باشد. میزان پختگی مواد آلی نمونه های سازند سه مورد در حد نابالغ ارزیابی می گردد، لذا امکان تولید هیدروکربورسیال از این نمونه ها بسیار ضعیف می باشد.