سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راضیه لک – دانشجوی دکتری رسوب شناسی
فرج اله فیاضی – دکترای رسوب شناسی استاد دانشگاه

چکیده:

دریاچه مهارلو یکحوضه رسوبی درون قاره ای بسته در جنوب غرب ایران است حداکثر وسعت دریاچه ۲۸۰ کیلومتر مربع و عمق متوسط آن در زمان پرابی ۱/۵ متر است. تعداد ۱۳ مغزه به طول ۸۰ تا ۱۷۰ سانتی متر از مناطق مختلفبستر دریاچه مهارلو گرفته شد و از افقهای مختلف مغزه ها جمعا ۱۰۲ نمونه تهیه گردیدو مطالعات کانی شناسی دانه بندی تعیین درصد عناصر ، SEM ، کلسی مرتی و تعیین سن انجام گرفت. لامیناسیون بسیار ظریف در رسوبات دیده می شود اما آها را میتوان در سه افق اصلی تر افق سطحی کربناته، افق میانی تبخیری و افق قرمز رنگ تخریبی پایینی قرار داد.