سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن
سید حسن طباطبائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

ناحیه معدنی موته در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شمالغرب اصفهان قرار دارد. کانی سازی طلای نوعی شیئر زون در این ناحیه در مجموعه متا ولکانیک ها و در رابطه با گنایس و میکاشیست های متعلق به پرکامبرین و عمدتا در زون های آلتراسیون سیلیسی و سریسیتی و در شکستگی ها بصورت رگه و رگچه ای متمرکز شده است. در این تحقیق از روش های مختلف پردازش داده های ماهواره ای چند طیفی استر (ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی و روش کمترین مربعات رگرسیون شده) برای شناسایی و تفکیک کانی های دگرسانی مرتبط با کانی زایی طلا استفاده شده است. در این میان روش کمترین مربعات (Ls- Fit) یکی از موفق ترین فنون پردازش تصویر جهت تعیین زون های آلتراسیون آرژیلیکی – سریسیتی تشخیص داده شد و می تواند قابلیت کاربرد و تعمیم در شناسایی مناطق مشابه دگرسانی های در رابطه با کانی سازی طلا در نقاط دیگر را داشته باشد. نتایج حاصل از این پردازش نشان از انطباق خوب این روش با مشاهدات صحرایی دارد. تلفیق نتایج حاصل از این پردازش با نقشه زمین شناسی و مشاهدات صحرائی دارد. تلفیق نتایج حاصل از این پردازش با نقشه زمین شناسی و مشاهدات صحرائی منجر به شناسایی شش نقطه امید بخش در محدوده معدنی موته ونواحی همجوار گردید.