سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد هادی پور – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه اراک
شراره پور ابراهیم – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه اراک

چکیده:

شهرستان محلات به عنوان یکی از مراکز توریستی و کشاورزی به همراه ویژگی های اکولوژیکی دیگر سیمای خاص زیست محیطی دارد. توجه به موقعیت حساس این شهر به واسطه ترکیب جمعیتی روستایی و زیر ساخت ها و توان های اکولوژیک و برنامه ریزی صحیح برای توسعه پایدار این شهرستان بایستی از سیاست های بلند مدت تصمیم گیران باشد. در این بین توجه به مدیریت منابع آب روستایی می تواند ضمن سودآوری اقتصادی موجب توسعه پایدار این شهرستان شود. پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی عوامل هدر رفت آب روستایی و همچنین مقایسه با وضعیت بهینه، به تبیین راه حل هایی جهت همسویی با محیط زیست و افزایش سود اقتصادی بپردازد. این مقاله در جهت ارائه راه حل هایی در کمک به برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن در تولید و مصرف آب روستایی با توجه به قابلیت ها و شرایط خاص منطقه دارد.