سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک افقهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درعصر حاضر که سازمان ها در رقابت های تجاری و اقتصادی گسترده ای حضور دارند و نیازهای مشتریان فزونی یافته و با شتاب فوق العاده ى تحولات فناوری همراه شده است و نیز اثرات مستقیمی که این عوامل بر افزایش سودآوری و حتی بقای سازمان ها در سطح جهانی دارد، سمت و سو گرفتن مطالعات، برنامه ریزی ها و تمامی تلاش های سازمان ها برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های تولیدی به منظور قابلیت صدور محصولات و خدمات در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر نموده است. استفاده از تمامی سازوکارها، اصول، مفاهیم و تکنیک هایی که در جهت این دو امر حیاتی و مهم، پاسخگوی نیاز سازمان ها باشد، همواره مورد توجه قرار گرفته است. مهندسی ارزش و تفکر ناب دو رویکردی هستند که به واسطه ى موفقیت های شایان توجه، همواره در کانون علاقه سازمان ها بوده و هستند. اما می توان با بکارگیری تلفیقی این دو ریکرد، قابلیت مضاعفی را برای ارزش آفرینی هر چه بیشتر در سازمان ها بدست آورد. به عبارت دیگر سازمان هایی که امروزه درگیر پیاده سازی اصول ناب هستند، به وسیله ى بکارگیری مهندسی ارزش، بطور روزافزونی می توانند تلاش های خود را برای کاهش هزینه و افزایش ارزش، جهت بخشیده و بهبود دهند. به علاوه در برخی از حوزه ها که تکنیک های ناب حضور ندارند، مهندسی ارزش می تواند اثربخش بوده و به عنوان یک متدولوژی تحلیلی قوی و کارآمد مطرح شود. لذا مدیران سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که با حضور هر دو رویکرد (ناب و مهندسی ارزش)، مزایای بیشتر را در خلق ارزش در سازمان هایشان کسب نمایند. در این مقاله ضمن معرفی رویکرد مهندسی ارزش و تفکر ناب به تاثیرات این دو رویکرد بر یکدیگر خواهیم پرداخت و در پایان چگونگی بکارگیری ابزارهای آنان در یکدیگر به منظور توسعه ى خلق ارزش بیان می شود.