سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد عبدالهی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک
آرش ندری – دانشجوی دکتری آب شناسی
داریوش ندری – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه کرتین استرالیا

چکیده:

شناسایی و ثبت دقیق حفرات کارستی آبدار یکی از موضوعات جذاب و مورد علاقه محققین از دیرباز تا کنون بوده و است. در این مطالعه به منظور یافتن حفره های کارستی، محدوده ای واقع در دماغه شرقی تاقدیس آهکی پابده لالی در شمال روستای چگارمان در منطقه اندیکا خوزستان مورد تجسس و بررسی های ژئوالکتریکی قرار گرفت. روش ژئوالکتریکی در این تجسس روش دو بعدی غیر متعارف دایپل – دایپل به طول آرایه ۵۸۰ متر انتخاب شد. این آرایه دو بعدی طوری گسترش یافت که دقیقا از محل شواهد سطحی کارستی موجود در منطقه همچون گرایک، کارن و غیره عبور می نمود. در تفسیر این پروفیل در نرم افزار Res2dinv از روش های معکوس سازی Combined the Marquardt and Occam که در تعیین ساختارهایی همچون حفرات کاربرد دارد استفاده شد. ساختار الکتریکی بدست آمده از تفسیر داده های مقاومت ویژه الکتریکی در این پروفیل، حضور یک حفره کارستی آبدار در عمق و دقیقا در زیر گرایک های موجود در منطقه و همچنین وجود زون ساب کاتانیوس به ضخامت حدود ۳۵ متر در بخش های سطحی در طول پروفیل را نشان داد. حضور قنات آبدار در دو کیلومتری پایین دست حفره کارستی و تطابق ارتفاع مطلق سطح آب موجود در قنات و حفره کارستی ثبت شده در این پروفیل قطعیت ارتباط این دو را با هم افزایش می دهد.