سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فضلی – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مهدی رضاعی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد زارعی نژاد – دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله از یک روش بر پایه ی شبکه عصبی برا ی جبران هیسترزیس در یک میکرو عملگر پیزوالکتریک استفاده شده است.عملگرهای پیزوالکتریک در موقعیت دهی با ابعاد میکرونی کاربرد دارند و بدلیل کورس بالای موقعیت دهی مورد توجه هستند. در این روش یک مدل معکوس هیسترزیس ایجاد شده و از این مدل بعنوان کنترل کننده بهرهگرفته شده است.در ادامه نتایج عملی استفاده از این مدل در کنترل حلقه باز پلنت مورد نظر اراه گردیده است. پس از بررسی کنترل حلقه باز یاد شده و مشاهده نتایج آن ، جهت بهبود نتایج ،از کنترل حلقه بسته PI با ضرایب مناسب نیز استفاده شدکه نتایج عملی در پایان آورده شده است.