سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مهدی رضاعی – دانشیار دانشکده مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد زارعی نژاد – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله از یک روش بر پایه ی شبکه عصبی برای جبران هیسترزیس در یک میکرو عملگر پیزوالکتریک که وابسته به نرخ ورودی و همچنین نیرو می باشد، استفاده شده است. کاربرد عملگرهای پیزوالکتریک در موقعیت دهی با ابعاد میکرونی است و بدلیل کورس بالای موقعیت دهی مورد توجه هستند. رفتار غیر خطی هیسترزیسی این عملگرها دقت آنها را به شدت کاهش می دهد. در این روش یک مدل معکوس هیسترزیس ایجاد شده و از این مدل بعنوان کنترل کننده جلو سر بهره گرفته شده است. برای بررسی قابلیت این روش ، تست عملی بصورت استفاده از این مدل در کنترل حلقه باز سیستم مورد نظر انجام گرفت که نتایج بسیار مناسب بود.پس از بررسی کنترل حلقه باز یاد شده و مشاهده نتایج آن ، جهت بهبود نتایج ، از کنترل حلقه بسته پی آی با ضرایب مناسب نیز استفاده شد.