سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رحیم قاسمیه – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
شهلا یوسفی ده بیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
میثم دسترنج – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس

چکیده:
در این پژوهش میدانی با هدف بهبود مدیریت زنجیره تامین شرکت پگاه فارس، ابعاد زنجیره تامین این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسائی عوامل موثر بر بهبود زنجیره تامین و پالایش آنها، چهار عامل اصلی و بیست عامل فرعی مرتبط شناسائی گردید. در ادامه بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی آنها انجام گرفت. نتایج دلالت بر آن دارد که عوامل اصلی چهارگانه تولید بازاریابی، روابط استراتژیک و مالی به ترتیب واجد بیشترین تاثیر بر زنجیره تامین بوده است. در خاتمه بر اساس تجزیه و تحلیل و تلفیق نتایج عوامل فرعی بیست گانه حاصل از این تحقیق راهکارهایی برای بهبود مدیریت زنجیره تامین شرکت پگاه فارس ارائه شده است.