سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اعظم نامداری –
فرامرز ترکیان –
رامین نبی زاده نودهی –

چکیده:

در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مقایسه مواد شناسایی شده در پسماندها، با فهرست های چهارگانه مواد زائد خطرناک انجام شد. مساحت خاکهای آلوده درکارخانه بهره بردرای ۳۳۷۰ متر مربع و در کارخانه نمکزدایی ۷۰۳۶۰۰ متر مربع برآورد شد. در کارخانه بهره برداری سالانه ۱۲ وانت مواد زائد خطرنک لجنی و ۹۶ وانت مواد زائد غیر خطرناک تولید می گردد. در کارخانه نمکزایی در طول ۴ سال ۱۷۶۵۷۰ متر مربع مواد زائدلجنی و سالانه ۳۹۳۶۰۰۰ کیلوگرم مواد زائد غیر خطرناک تولید می گردد. در فهرست های موائ زائد خطرناک حاد ۳ماده، مواد زائد خطرناک سمی ۴ ماده و مواد زائد خطرناک از منابع مشخص ۴ ماده شناسایی شدند. در فهرست مواد سمی متقدم ۸ ماده ، فهرست سمیت سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا ۶ ماده و در فهرست سمیت بر حسب استخراج ۱۰ ماده شناسایی شد. در نهایت ۲۴ ماده دارای خصوصیات سمیت، ۳ ماده دارای خصوصیت سمیت و اشتعالزایی و ۱ ماده دارای خصوصیت اشتعالزایی شناخته شدند. در میان مواد سمی شناسایی شده، ۶ فلز سنگین نیکل، سرب، روی، کرم و کادمیوم حضور دارند. در پایان کل موادخطرناک موجود در پسماندها ۳۳ عدد محاسبه گردید.