سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا قاضی – گروه مهندسی برق- دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی آزادی –

چکیده:

در این مقاله یک سیستم جبران کننده توان راکتیو استاتیک پیشرفته ASVC) که یک اینورتر منبع ولتاژی VSI) سه سطحه را بکار میبرد مورد بررسی قرار میگیرد. این بررسی شامل بیان اصول کاری سیستم، مدلسازی خطی، مدلسازی غیرخطی و مدلسازی مبتنی بر شبکههای عصبی است. مدلسازی در شرایط حلقه باز و شرایط حلقه بسته (در حضور کنترل کننده PI انجام میگیرد. به کمک شبیهسازی کامپیوتری پاسخ هر سه مدل در دو سیستم حلقه باز و حلقه بسته مورد مقایسه قرار میگیرد و قابلیت شبکه عصبی در شناسایی و بدست آوردن مدل دقیق سیستم مشخص میگردد