سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بیات – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید خوش الحان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله فاز شناسایی ریسک از فرایند مدیریت ریسک در زنجیره تامین با استفاده از متدولوژی موردکاوی مورد بررسی قرار می – گیرد . بدین منظور چارچوبی منطقی برای شناسایی ریسک در زنجیره تامین ارائه میشود و این چارچوب با استفاده از دیدگاه کسب رضایت مشتری نهایی در شرکت پخش رازی بهعنوان نمونهای از صنعت پخش و توزیع دارو به شناسایی و مستند سازی رخدادهای ریسکی میپردازد .