سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسکینه چاوشی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، مرکز تحقیقات موا
مصطفی رضائی – استادیار مهندسی شیمی- پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، مرکز تحقیقات مواد پ
سعید شکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- پلیمر
یحیی بهلولی – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی، تبریز، شرکت ریختهگری تراکتورسازی ایران

چکیده:

افزایش صافی سطح قطعات تولید شده در فرایند ریختهگری به روش لاست فوم یکی از روشهای کاهش ساقطشدگی در اثر خستگی در این قطعات است. بدین منظور استفاده از یک پوشان لاتکس پلیمری با نام تجاری Hordamer PE02 برای افزایش صافی سطح فوم بکار گرفته شده در فرایند پیشنهاد شده است. در این تحقیق، لاتکس مورداستفاده به طور اجمالی شناسایی شده و مورفولوژی و خواص رئولوژیکی آن مطالعه شده است. برای مطالعه خواص حرارتی از دستگاه گرما وزنسنجی/آنالیز حرارتی تفاضلی،(TG/DTA) برای بررسی مورفولوژی از روش SEM و برایبررسی خواص رئولوژیکی از رئومتر سیلندرهای هممحور چرخشی استفاده شده است.