سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بلورفروش – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان یزد
حامد اسدیان اردکانی – دانشجوی کارنشاسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه یزد
حسین روح شهباز – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

کانسنگ بخش شرقی معدن سرب و روی مهدی آباد یزد به صورت اکسیده دارای تشکیلات گوسنی است. گوسنها به طور برجسته دارای هماتیت و لیمونیت هستند که تا حدود ۴۵ درصد آهن دارند و دارای خلل وفرج بالایی می باشند که تخلخل آنها گاهی به ۴۰ درصد هم میرسد. از نظر ژنز از دسته کانسارهای اکسیده ثانویه هستند. پس از نمونه برداری و آماده سازی ، نمونه در فراکسیونهای مختلف طبقه بندی شده و تحت عمل مطالعاتکانی شناسی و نیز انالیزهای XRD , XRF قرار گرفت. مطالعات نشان داد که کانه اصلی روی همی مورفیت (سیلیکات آبدار روی) با عیار حدود ۱۰ درصد می باشد. کانیهای دیگری ازجمل اکسیدهای آهن و منگنز، اسمیت زونیت و دولومیت و کلسیت به همراه شیست و اسلیت دیده شدند. مطالعات XRF نشان داد که اکسیدهای آهن بیشترین عیار را در کانسنگ نسبت به بقیه کانیها داراست و روی به عنوان کانه اصلی از نظر فراوانی در رده سوم است.