سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن صاحبی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
صمد بنیسی – دانشیار بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – استادیار بخش معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهنام شفیعی – پژوهشگر واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده:

کانسنگ های مس پورفیری دارای ساخت و بافت ناهمگنی می باشند. وجود این ناهمگنی در خوراک ارسالی به کارخانه های پر عیار کنی سبب بروز رفتارهای متالورژیکی متفاوتی در فرآیند شناورسازی می شود. شناسایی و تعیین نحوه فرآوری بهینه جهت مقابله با این تغییرات از اهمیت به سزایی برخوردار است.
پژوهش حاضر سعی در شناسایی عوامل مینرالوژیکی موثر بر عملکرد کارخانه پر عیار کنی مجتمع مس سرچشممه و ارائه رژیم مناسب فرآوری جهت مقابله با این عوامل شناخته شده دارد. جهت شناسایی عوامل مشکل ساز در خورک کارخانه از نتایج عملکرد کارخانه (بازیابی و عیار) در طی دوره زمانی ۹ ماهه استفاده شد. با تعیین میانگین داده ها و گرفتن دو برابر انحراف معیارداده های بهعنوان شاخص شناسایی خوراک دارای مشکل، سه گونه خوراک شناسایی گردید . با استفاده از مشاهدات میکروسکوپی عمده ترین عامل درگونه های یافت شده نحوه قفل شدگی و پراکندگی کالکوپیریت و پیریت بود. وجود کالکوپیریت قفل شده با پیریت، حضور کالکوپیریت هایی قفل شده با گانگ در ابعاد مختلف در باطله به عنون عوامل اصلی شناسایی گردید. آزمون های آزمایشگاهی خردایش بیشتر و افزایش در مصرف کف ساز می تواند از جمله راهکارهای مقابله با این مشکل باشد.