سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم رسولی – کارشناس ارشد شیمی دریا، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل ایمنی و حفا
احسان اسماعیلی – کارشناس کنوانسیونهای بین المللی – سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل

چکیده:

شناسایی و پایش هوایی آلودگیهای نفتی به منظور تعیین محل و کنترل اعمال پاکسازی حائز اهمیت است با تشخیص محل نشت نفت می توان به موقع اقدامات لازم را برای حفظ خطوط ساحلی از آلودگی به انجام رسانید. پایش هوایی در مواقع تصادفات به احیا و بازیابی آلودگیهای پراکنده شده در دریا کمک خواهد کرد. اهداف تمام ماموریتها تلاش برای پیش بینی و تعیین موقعیت حرکت لکه های نفتی به همراه دامنه گسترش و راهنمایی در روزهای بعد از وقوع آلودگی در دریا است. در تمام موارد تهیه نقشه اصلی با مقیاس مناسب از منطقه که در آن نقشه آلودگی قابل ترسیم باشد و همچنین جمع آوری اطلاعات از جمله نوع محصول آلوده کننده نوع تصادم، نوع نشت نفت، آب و هوای منطقه در هنگام آخرین مشاهدات، جریان دریا، موقعیت دریا مورد نیاز خواهد بود. هواپیمایی که برای مطالعات هوایی انتخاب می شود باید از ظاهر خوبی برخوردار باشد و میدان دید وسیعی داشته باشد. در بررسی خطوط ساحلی پیچیده که دارای صخره، خلیج و جزیره هستند محتملا تغییر پذیری هلی کوپتری مزیتهایی را بدنبال خواهد داشت. در دریاهای آزاد لزوم تغییرات چشمگیر سرعت جهت ارتفاع کمتر احساس می شود ولی در عوض سرعت و برد هواپیماهایی که بالشان ثابت است عموما رضایت بخش است گزارش آلودگیهای نفتی براساس نرم افزارهای مخصوص و دوربینهای دیجیتال کوپل شده به همراه GPS که برای این منظور طراحی شده اند می توان عکسهای مناسبی از آلودگیهای نفتی تهیه و با استفاده از اینگونه عکسها و داشتن شرایط جوی از قبیل جهت و سرعت باد و جریانات دریایی در تهیه وسایل و تجهیزات مقابله با آلودگی و برطرف نمودن آن موفقیت حاصل نمود. برتری های این روش تبادل سریع اطلاعاتی برپایه روشهای کامپیوتری از طریق اینترنت خواهد بود.