سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آریا اشجع اردلان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی
جعفر سیف آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی
مرجان کریم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم و فنون دریایی

چکیده:

خارپوستان یکی از شاخه های نسبتا پر تنوع بی مهران با تنوعی در حدود ۶۰۰۰ گونه زنده می باشند. به منظور شناسایی این آبزیان در سواحل بندرلنگه ۳ ایستگاه شامل بندرمعلم-بستانه و لنگه انتخاب گردید. نمونه برداری بصورت فصلی از زمستان ۱۳۸۳ تا پاییز ۱۳۸۴ انجام گرفت. نمونه های شناسایی شده مربوط به چهار رده از خارپوستان بودند. که به ترتیب از نظر تنوع گونه های بدست آمده رده های شناسایی شده عبارت بودند از: Ophiuroidea- Echinoidea-Holothuroidea and Asteroidea که ۱۲ گونه را شامل می شدند. بیشترین فراوانی مربوط به منطقه بستانه و کمترین فراوانی در منطقه بندر معلم بدست آمد. بزرگترین نمونه بدست آمده از نظر اندازه گونه ایی خیاردریایی Holothoria atra با طول ۳۵ سانتی متر و قطر ۵/۵ سانتی متر بود.