سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز رضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده برق
محمدرضا جاهدمطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده برق
محمد فرخی – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده برق
زهرا رحمانی چراتی – دانشگاه علم و صنعت ایران , دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله روش شناسایی و کنترل سیستمهای آشوبگونه توسط شبک ه های عصبی استاتیک از نوع تابع پایه شعاعی تعمیم یافته (GRBF ( معرفی می گردد . به این منظور , این روش برای سیستم آشوبگونه لورنز تست و شبیه سازی می گردد . شناسایی سیستم به صورت آف لاین انجام می گیرد و کنترل بر اساس روش خطی سازی فیدبک به دو صورت کنترل تنظیم کننده و کنترل ردیاب بر روی سیستمهای آشوبگونه پیاده سازی می گردد . با استفاده از نتایج شبیه سازی , شبکه عصبی فوق از نظر ساختار شبکه , دقت , مقاوم بودن , پایداری و … مورد ارزیابی قرار می گیرد .