سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رامین دهدشتیان – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

(Critical Success Factors) CSFs یا عوامل بحرانی موفقیت، عوامل یا فاکتورهایی هستند که یک مدیر پروژه باید آنها را شناسایی و کنترل کند . شناخت این عوامل موجب " موفقیت " پروژه شده و عدم تأمین آنها احتمال " شکست " پروژه را افزلیش می دهد . این CSFs وجود دارند و " خلق " نمی شوند و باید آنها را در لایه های مختلف سازمانی یا محیطی پروژه شناسایی و کشف کرد . مهمترین منابعاستخراج این عوامل صنعت، سازمان و همچنین مدیران در سطوح مختلف سازمانی هستند . با شناسایی CSFs ، می توان سیستم های اطلاعاتی مفید و ضروری را برای تصمیم گیری در مراحل مختلف پروژه تهیه و موفقیت پروژه را در فازهای مختلف محقق نمود . رسیدن به اهداف استراتژیک صنعت، سازمان و پروژه در سطح بودجه و زمان تعیین شده و همچنین موفقیت طرف های مختلف پروژه با شناسایی و
مدیریت CSFs تضمین می شود . در این مقاله ابتدا CSFs معرفی و سلسله مراتب شناسایی آنها و موارد استفاده از مفهوم CSFs تشریح می گردد . در انتها یک مطالعه موردی در صنعت نیرو با استفاده از مفهوم CSFs در موفقیت پروژه های BOT در چین ارائه می شود