سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود ایرانمنش – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کرمان
فیروز بختیاری نژاد – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کنترل و بهسازی موتورهای دیزل که در زمره سیستم های غیرخطی، متغیذ با زمان و چند ورودی – چند خروجی هستند مستلزم شناخت متغیرهای قابل کنترل و بررسی اثرات آنها بر عملکرد این موتورها بوده و لازم است درجه اهمیت هر یک از این عوامل کنترل کننده معین گردد. در این مقاله یک موتور دیزل چهار زمانه، پاشش مستقیم و تنفس طبیهی با استفاده از مناسبترین مدل تئوری بر روی کامپیوتر شبیه سازی گردیده و بر مبنای مدل مذکور اثر هر یک از عوامل مهم کنترل کننده پس از تفکیک متغیرهای کنترل و طراحی بر روی عملکرد این موتور بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای زمان بندی سوپاپها، شرایط ترمودینامیکی هوای ورودی به مانیفولد و به ویژه عوامل موثر بر سیستم پاشش سوخت مهمترین متغیرهای کنترل کننده موتورهای دیزل هستند و از بین آنها زمان شروع پاشش سوخت دارای اهمیت ویژه ای است.