سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهنوش شجیعی – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه برق
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه برق
مهناز اروانه – دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

این مقاله روش جدیدی را برای سنکرون سازی اسیلاتورهای آشوبی به کمک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد میکند. برای پیاده سازی این روش از بین سیستم های آشوبگونه مختلف، سیستم راسلرانتخاب شده است. هدف از سنکرون سازی یکسان شدن پارامترهای مجهول سیستم پاسخ با سیستم راه انداز و صفر شدن خطا می باشد. در حل این مساله نیاز به یک پاسخ بهینه برای سیستم نداریم بلکه سیتم دینامیکی میباشدو به سیگنال کنترلی احتیاج هست. الگوریتم ژنتیک همیشه در محیط های استاتیک استفاده می شده اما در روش ابتکاری الگوریتم ژنتیک پی در پی اجرا شده است و پارامترهای مجهول سیستم پاسخ و سیگنال کنترلی به صورت تکه ای در زیر بازه های کوچک زمانی محاسبه و با کنار هم قرار دادن آنها ،مقادیر نهایی درکل زمان به دست می آید. بدین ترتیب پارامترهای متغیر با زمان برای سنکرون سازی فراهم می شوند. الگوریتم ژنتیک با قابلیت جستجوی سراسری، سعی در کاهش زمان سنکرون سازی دارد. در روش پیشنهادی در کمتر از ۴۰ ثانیه سنکرون سازی انجام می گیرد و خطا صفر می گردد. همچنین در این مقاله اثر تغییر شرایط اولیه سیستم راه انداز نیز بررسی شده است.