سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه محقق زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
مسعود چیت ساز – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان
محمذ جواد شهبازی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسین مشاور طرح نواندیشان

چکیده:

با توجه به اهمیت هزینه های حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاها و نیز به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری در محورهای مختلف، شناسایی بنادری بهینه در جنوب و شمال کشور جهت حمل و نقل کالا به/ از نقاط داخلی کشور میتواند ثمربخش باشد. در این مطالعه بندر بهینه از جنبه هزینه و زمان حمل کالاو از بین بنادر مهم کشور (شهید رجایی، اما مخمینی، چابهار، بوشهر، امیرآباد، انزلی و نوشهر) انتخاب شده است. برای این منظور لازم است با تعیین رابطه بین هزینه و زمان حمل کالا، ارزانترین و سریعترین مسیرهای جاد های، ریلی و ترکیبی بین مبادی و مقاصد مختلف را تعیین نمود. برای تعیین اندرکنش زمان و هزینه نیز لازم است مدل تعیین مسیر (تخصیص) و تفکیک شیوه حمل ونقل ساخته و کالیبره شود. این مدلسازی در شبکه GIS جاده ای و ریلی کشور انجام می گیرد. لازم به ذکر است بنادر بهینه حاصل این مطالعه صرفا با توجه به پارامترهای هزینه و زمان حمل کالا برگزیده شده اند و سایر پارامترها مانند ظرفیت بندر، سروی سدهی بندر، ظرفیت شبکه حمل و نقل داخلی و … در انتخاب آنها تأثیری نداشته است و در مطالعات دیگری (طرح جامع بنادر بازرگانی کشور) انجام گرفته است.