سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید ملااحمد تالوسی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نصراله مقدم چرکری – استادیار دانشکده مهندسی فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

به دلیل افزایش روزافزون نیازبه امنیت درجامعه امروزی و همچنین توجه بیشتر به تحقیقات درمورد بینایی ماشین، تحقیقات بیومتریک، تشخیص الگو، و ذخیره و بازیابی اطلاعات موجود درتصاویر، پردازش تصاویر و شناسایی چهره در یک تصویر، امروزه کاربردهای وسیعی پیدا کرده اند دراین مقاله یک روش عملی برای مدل کرن رنگ پوست انسان، همچنین الگوریتمی که با ترکیب ویژگی های صورت و آستانه های تعیین شده در مدل، به دنبال شناسایی چهره ها در میان تصاویر رنگی است ارائه شده است مدل ایجاد شده براساس داده های آماری و در فضاهای رنگ مختلف، بوده و الگوریتم مورد نظر، در ابتدا به صورت مستقیم با استفاده از آستانه های مشخص، پیکسلهای موجود در تصویر را به دو گروه پوستی و غیرپوستی تقسیم کرده و در ادامه برپایه ویژگی های هندسی صورت، تصمیم گیری نهایی را در مورد چهره یا غیرچهره بوده یک ناحیه انجام می دهد از نتایج اصلی این تحقیق می توان به دو مورد اشاره نمود: اول اینکه مدل ایجاد شده می تواند درپایگاه داده های مختلف و فضاهای رنگ متفاوت به راحتی، اعمال شده تا آستانه های متناسب، حاصل شوند. ثانیا الگوریتم ارائه شده به راحتی با شرایط موجود محیط اجرا مطابقت یافته و نتایج حاصل از آن پیشرفت قابل قبولی نسبت به موارد مشابه در بردارد.