سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حمید رضا عادلی – دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی پرنیانی –

چکیده:

بررسی پایداری ، کنترل و طراحی سیستمهای قدرت امروزی بدلیل وسعت زیاد و پیچیدگی بیش از حد این سیستمها ، کار مشکلی بوده و برای انجام چنین مطالعاتی ، معادل سازی دینامیکی این سیستمها بسیار مفید و گاه اجتناب ناپذیر می باشد . در این مقاله روش همپایی بعنوان روش معادل سازی و روش تابع انرژی بعنوان روش شناسایی ماشینهای همپا استفاده شده اند . همچنین ، نقاط تعادل ناپایدار و تابع انرژی مربوط به آن نقاط بصورت دقیق محاسبه شده و در نتیجه ماشینهای همپا تعیین می شوند . در پایان صحت این روش شناسایی در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از شبیه سازی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد .