سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی توپچی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
سیده اعظم ابوالقاسم پور – کارشناسی ارشد نرم افزار واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی
رعنا ترکمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
آیدا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده:
یکی از مراحل مهم در سیستم های تشخیص متن جداسازی و قطعه بندی حروف است چراکه جداسازی نادرست حروف منجر به خطاهای بسیاری در تشخیص حروف خواهد گشت. این مقاله یک روش جدید بهیود یافته با بررسی ویژگی های بصری زبان فارسی و عربی معرفی شده است. هدف از این کار شناسایی شخصیت های مختلف دست نویس با استفاده از شبکه های عصبی می باشد که باید به ساخت شبکه عصبی مناسب پرداخته و آموزش آن را به درستی با استفاده از ۵ دستخط متفاوت انجام دهیم پس از پردازش خودکار تصویر مجموعه داده های آموزشی مورد استفاده قرار میگیرند که برای شناخت هدف و بارای آموزش باید طبقه بندی شوند در پایان نتایج و خروجی مطلوب بدست خواهد امد