سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افشین نمیراتیان – دانشجوی آارشناسی ارشد فراوری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد (ارائه دهنده)
سیدحسین مجتهدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد.
مهدی کلانتر – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد.
علی دهقانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد.

چکیده:

کانسار آندالوزیت میشدوان بافق در سال ۱۳۷۹ مورد اکتشاف نیمه تفصیلی قرار گرفت. این کانسار که دارای ذخیره ای بالغ بر ۱/۶ میلیون تن می باشد، در سنگ های دگرگون شده کمپلکس بنه شور و متعلق به پرکامبرین و در مجاورت گرانیت های کوارتز فلدسیاتی منسوب به گرانیت زریگان قرار دارد. بررسی های کانی شناسی و مطالعه ترکیب شیمیایی به منظور شناسایی دقیق تر کانه و ناخالصی های آن جهت کاربرد در مطالعات کانه آرایی و مولیت زایی انجام گردید. کانی شناسی توسط مطالعه مقاطع نازک و XRD انجام گرفت و همچنین برای شناسایی عناصر همراه، تجزیه شیمیایی نمونه توسط XRF صورت گرفت. نتایج مطالعات بر روی مقاطع نازک نشان می دهد که کانی های تشکیل دهنده شامل: کوارتز، آندالوزیت، سیلیمانیت، میکا(بیوتیت و مسکویت)، گارنت، کیانیت و کانیهای اوپاک می باشد. آندالوزیت های منطقه نیز در اثر پیشرفت دگرگونی در حال تبدیل شدن به سیلیمانیت هستند. همچنین با توجه به نتایج XRD می توان نتیجه گرفت که در بعضی از نقاط آندالوزیت ها در اثر فشار زیادتر به کیانیت تبدیل شده اند. مطالعات XRF نشان می دهد که به منظور کاربرد ماده معدنی برای مولیت زایی، فراوری کانه جهت کاهش مقدار اکسیدهای آهن و (siO(2 ضروری به نظر می رسد. با توجه به نتایج XRD چنین به نظر می رسد که کانیهای گروه آندالوزیت کم تر از ۵% ماده ی معدنی را تشکیل می دهد.