سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید انصاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد
سیدحسین مجتهدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد

چکیده:

در این بررسی بر اساس معیارهای پی جویی گرافیت مناطق تحت پوشش استانهای یزد، کرمان و فارس مورد مطالعه و بررسیهای صحرایی قرار گرفت و از مناطق مشکوک به دارا بودن گرافیت نمونه برداری شد. نمونه ها از نظر محتوی کربن کل و نیز کربن گرافیتی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. آزمایشات تعیین کربن و XRD صورت گرفته نشان دهنده آن است که فقط نمونه های گرفته شده در محدوده معدن متروکه سنگ آهن دست علی در منطقه بوانات استان فارس در چهار گوش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ اقلید و نیز نمونه هایی از منطقه خضرآباد یزد در چهار گوش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ آباده حاوی گرافیت هستند. مابقی نمونه ها چون حاوی کربن کمتر از ۴ درصد بودند روش XRD قادر به تشخیص وجود و یا وجود گرافیت در آنها نبوده است. با توجه به این که در یکی دو مورد امکان پرعیار سازی مختصر نمونه ها با عمل فلوتاسیون و اسید شویی فراهم گردید به طوریکه عیار کلی کربن از ۵ درصد بیشتر شده و توسط XRD وجود گرافیت در آنها ثابت شده است، چنین به نظر می رسد که احتمالاً در اغلب مناطق دیگر در این سه استان که نمونه گیری شده نیز احتمالاً مواد معدنی گرافیت نهان بلور باشند که به علت عیار پائین و نهان بلور بودن توسط XRD قابل شناسایی نبوده اند.