سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین شهسواری – دانشگاه اصفهان گروه زمین شناسی
همایون صفائی – دانشگاه اصفهان گروه زمین شناسی

چکیده:

کمپلکس دگرگونی و ماگمایی بروجرد دربلافصل خاور شمال خاوری تا جنوب خاوری بروجرد واقع شده و از لحاظ تقسیمات زمین شناسی ایران، بخشی از زون سنندج-سیرجان است. منطقه مورد پژوهش شامل زمینه ای از سنگ های دگرگونی ناحیه ای درجه پایین است که با تزریق توده های نفوذی، هاله دگرگونی همبری تشکیل شده است. به منظور شناسایی بهتر پدیده های مختلف زمین شناسی در منطقه مورد پژوهش، از مطالعات دورسنجی استفاده شده است. به کمک فاکتور شاخص بهینه (OIF) ترکیب های سه باندی (۷،۵،۴) و (۷،۴،۱) و (۵،۴،۱) برای ایجاد تصاویر رنگی کاذب (FCC) انتخاب شد. پردازش های مختلف از جمله گسترش تضاد تصویر، فیلتره کردن و تٱثیر تابش نور خورشید صورت پذیرفت. همچنین فرمول های مختلف از جمله به کارگیری نسبت باند ۵ به ۷ در کانال قرمز، باند ۳ به ۱ در کانال سبز و باند ۵ در کانال آبی (RGB=5/7, 3/1, 5)بر روی ترکیب های سه باندی گزینش شده انجام گردیده است. به کارگیری پردازش های فوق، علاوه بر دید یکپارچه و وسیع از منطقه، امکان تفکیک واحدهای مختلف سنگ شناسی، شناخت شکستگی های عمده و سایر پدیده های زمین شناسی را باعث شده است.