سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز اروانه – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهنوش شجیعی –

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی جهت شناسایی میزان هدایتهای یونی کانالهای مختلف سلولهایی از بافت بطن که درگیر موج ری انتری (Reentry) شده اند، ارائه شده است. از آنجایی که میزان هدایتهای یونی تک تک سلولهای قلب در انتشار موج پتانسیل عمل (Action Potential) طبیعی و در نتیجه تولید و انتشار یک ECG سالم، نقش دارند و نیز به علت درجه خطرناکی بالای پدیده ری انتری که ممکن است در سلولهای قلب اتفاق افتاده، کنترل ضربانات قلب را به نحو غیر مطلوبی به دست گرفته و منجر به آریتمیهای خطرناک تاکیکاردیای بطنی و فوق بطنی گردد، شناسایی درجه هدایت کانالهای یونی در تشخیص و درمان این پدیده مضر بسیار سودمند و حتی اساسی به نظر میرسد. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن مدل دقیق و شناخته شده Luo – Rudy ابتدا به تولید کلیه هدایتهای یونی در بافت سالم از این پدیده داشته باشیم. نتایج حاصل از این مقاله به خوبی بیان کننده توانایی الگوریتم ژنتیک در شناسایی پارامترهای مذکور و مزیت این روش نسبت به روش کمترین مربعات خطا می باشد.