سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

همایون صفایی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا خانلری – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
سیدداود محمدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در راستای بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی مسیر تونل گلاب (ابتدای خط اتقال آب از زایندهرود به کاشان)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه، گسلها و شکستگی های مسیر تونلمزبور نیز شناسایی گردیده است. بدین منظور اطلاعات رقومی TM ماهواره ای لندست پنج با شماره گذر ۱۶۴ و ردیف ۳۷ در منطقه ای به ابعاد ۷/۵*۱۳ کیلومتر با استفاده از نرم افزار ER Mapper مورد پردازش قرار گرفت. با این تکنیک، صرف نظر از گسلهای فرعی مجموعا ۱۰ گسل اصلی در مسیر تونل مورد مطالعه شناسایی گردید. برای کنترل صحت گسلهای شناسایی شده ، علاوه بر استفاده از عکسهای هوایی و پیمایش های صحرایی، تقریبا تمامی گسلهای قطع کننده مسیر مورد مطالعه، با گمانه های اکتشافی تایید شده است، که به علائمشناخت آن RQD=0 در تراز عبور گسل و خش لغزشهای فراوان در مغزه های بدست امده از گمانه هاست. نهایتا گسلهای شناسایی شده در یک جدول ارائه گردیده تا به هنگام حفاری تونل مزبور تمهیدات ویژه ای برای مقابله با اثراتمنفی آنها پیش بینی شود.