سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از سریعترین مطالعات جهت شناسایی ساختارهای پنهان،ژئوفیزیک هوایی است که همواره نام مغناطیس هوایی را همراه خود دارد . . در این منطقه ۹ خطواره باطول وجهات متفاوت روی داده های مغناطیس هوا برد بافیلتر مشتق افقی ۴۵ درجه شناسایی گردید .
خطواره F1 که روند NW-SE دارد، حدود ۸۴ کیلومتر درازا دارد. این خطواره رخنمون سطحی ندار. خطواره F2 که روند آن N-S است، روی نقشه زمین شناسی منطبق بر گسل زاهدان می باشد و طولی در حدود ۱۶۱ کیلومتر دارد. خطواره F3 که روند NNW-SSE دارد، طولش حدود ۷۷ کیلومتر است . رخنمونی از آن در سطح زمین وجود ندارد . خطواره F4 که روند آن N-S است و طولی در حدود ۹۰ کیلومتر دارد . این خطواره توسط رسوبات پوشیده شده است و نمی توان اثری از آن در سطح زمین دید . خطواره F5 که روند کلی آن NNW-SSE می باشدوطولی در حدود ۵۷ کیلومتر دارد . خطواره F6 که روندی تقریباً N75E دارد . رخنمونی از آن در سطح زمین وجود نداردو طول آن ۵۲ کیلومتر است . خطواره F7 که روند آن NW-SE می باشد و طول آن حدود ۹۰ کیلومتر است . این خطواره روی نقشه زمین شناسی منطبق بر گسل بندان می باشد . خطواره F8 که روند آن N-S است، در بالای گسل بندان قرار دارد . طول آن ۷۴ کیلومتر است و اثری از آن روی سطح زمین وجود ندارد . خطواره F9 که راستای NW-SE داردبا طولی در حدود ۶۵ کیلومتر، فاقد رخنمون سطحی می باشد .