سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر آزادی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک-زلزله شناسی؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
غلام جوان دولویی – استادیار پژوهشکده زلزله شناسی؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
خالد حسامی آذر – استادیار پژوهشکده زلزله شناسی؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله در ابتدا تئوری روش ژئوالکتریک دو بعدی و انواع آرایه ها مرور می شود و سپس حساسیت، مزایا و محدودیت ها در شناسایی گسلهای پوشیده شرح داده می شود. مطالعه موردی شناسایی گسل رازک در ۸ کیلومتری شرق بندر مقام انجام گرفت. هدف از این مطالعات شناسایی گسل پوشیده رازک درآبرفت دشت خلفانی- مقام در جنوب ایران می باشد. برای انجام این مطالعات در مرحله اول یک مقطع شرقی- غربی اصلی شامل ۴۰ سونداژ با فاصله بین سونداژی ۲۰۰ متری و طول تقریبی ۸ کیلومتر در قسمت شمالی محدوده عملیاتی برداشت گردید. بر اساس تحلیل و تفسیرهای انجام شده ، سه محل برای وجود گسل شناسایی شد و در ادامه برای یافتن روند کلی این سه گسل درمنطقه، ۱۴ مقطع مقاومت ویژه کوتاهتر طراحی و برداشت گردید. براساس پردازش و تحلیل دوبعدی داده های برداشت شده ، سه شاخه گسل پوشیده شناسایی و مشخص گردید. در این مطالعه نتایج بدست آمده نشان می دهد که سه شاخه گسلی شناسائی شده علاوه بر داشتن مولفه امتداد لغز دارای مولفه قائم نیز می باشند و در بعضی مناطق مقدار جابجایی قائم درزیر رسوبات کواترنری به ۴۰ متر نیز می رسد که نشان دهنده یک گسل فعال و پی سنگی در این پهنه از کشور می باشد.